Laden ...

Presentatie tekort aan woningen in Warmenhuizen

Presentatie tekort aan woningen in Warmenhuizen
Er is een tekort aan woningen in de gemeente Schagen. Momenteel is het woningaanbod in de kern Warmenhuizen beperkt. Het gevolg hiervan is dat er weinig doorstroming plaatsvindt en woningzoekenden, waaronder (door)starters en senioren, woonruimte elders vinden en het dorp verlaten.

Voor het behoud van de vitaliteit, de levensvatbaarheid en het voorzieningenniveau van Warmenhuizen is een juiste balans tussen vraag en aanbod essentieel. Volgens het coalitieakkoord 2018 – 2022 moet in alle dorpen en in de stad meer gebouwd worden om aan de eigen vraag te voldoen. Hierop zet de gemeente Schagen in met een forse groei van het aantal woningbouwprojecten.

Mogelijke woningbouwlocaties

Op dit moment zijn er geen locaties binnen de kern Warmenhuizen beschikbaar waarmee aan de vraag naar woningen kan worden voldaan. Het plan van de Vincentiusschool is nog in aanbouw. Tijdens de verkoopprocedure van dit plan is gebleken dat de vraag naar woningen in Warmenhuizen veel groter is dan het aanbod.

Wij zijn daarom op zoek gegaan naar mogelijke woningbouwlocaties. De gronden aan de Dergmeerweg (zie afbeelding links, deze locatie ligt tussen de Oostwal, de Dergmeerweg en “De ontbrekende schakel”) zijn gelegen tegen de bestaande kern en bebouwing aan en zijn mogelijk geschikt voor de uitbreiding van Warmenhuizen. Een andere mogelijke uitbreidingslocatie is gelegen aan de Remmerdel (rechts, deze locatie ligt tussen de Remmerdel en de Dergmeerweg in). De te ontwikkelen plannen voor de locaties Remmerdel en Dergmeerweg worden in samenhang met elkaar gezien.

Mogelijke uitbreidingslocaties: Dergmeerweg en Remmerdel

Deelname Projectgroep

In het project Uitbreiding Warmenhuizen wordt samengewerkt met externe partijen. In overleg met deze partijen wordt een overlegstructuur opgericht. Het gaat om de volgende partijen:

  • Dorpsraad Warmenhuizen
  • De externe projectgroep, bestaande uit drie leden van de dorpsraad, namelijk Marco van Rossum, Peter Nannes en Matthé Mosch, en een aantal bewoners, te weten Ber Meulemans, Geraldine Kos, Mitchel Groen, Thijs de Nijs, Luca Stoop, Jeroen Steenbergen, Paul van de Kruk en Sem Broersen.

Bron: Gemeente Schagen
https://www.schagen.nl/leven-ondernemen/uitbreiding-warmenhuizen_45731

Uitnodiging presentatie 30 oktober 2018

U bent van harte welkom bij Gemeentehuis Schagen, Laan 19, 1741 EA Schagen op 30 oktober 2018 om 19:00.

Bekijk hier alvast een PDF samenvatting van het programma

Interesse in een kortlopende investering in bouwgrond?
Vraag nu de brochure van Zuydergeest aan, klik hier.
Share: