Laden ...

Samenwerking passend onderwijs De Vaandel

Samenwerking passend onderwijs De Vaandel
Op 28 januari hebben de gemeente Heerhugowaard, Heliomare, Aloysius Stichting en Stichting Maatschappelijk Vastgoed een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het realiseren van een expertisecentrum passend onderwijs in de Vaandel-Zuid.

Het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst is een belangrijke vervolgstap op weg naar de bouw van het expertisecentrum. In het expertisecentrum gaan beide partijen intensief samenwerken om daardoor gezamenlijk beter te kunnen voldoen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van het kind. Dit betekent dat de betrokken partijen komende jaren gezamenlijk optrekken om via aanbesteding en gunning tot een investeringsbesluit te komen dat de bouw mogelijk moet maken. Als de fases volgens plan verlopen kan het gebouw er in 2022 staan.

Betrokkenen aan het woord

Jan Welmers, lid van de Raad van Bestuur Heliomare: “Het is fantastisch dat we met deze samenwerking in staat zijn een kwalitatief hoogwaardige en passende leeromgeving te realiseren, zodat we optimaal kunnen aansluiten bij de behoefte en mogelijkheden van leerlingen.”

Hans Kelderman, voorzitter van het College van Bestuur Aloysius Stichting: “De samenwerking in het nieuwe expertisecentrum is een goede bijdrage om de één kind, één plan gedachte verder vorm te geven.”

“De Vaandel-Zuid is daarvoor een prima locatie. Er is ruimte en zij is prima bereikbaar.” — Monique Stam, projectwethouder De Vaandel

Wethouder Monique Stam (projectwethouder De Vaandel): “Ik ben blij dat we deze stap nu hebben kunnen zetten en ik heb er, samen met onze partners, alle vertrouwen in dat we ook de volgende stappen op weg naar de uiteindelijke realisering zullen zetten. Deze school betekent voor onze gemeente een waardevolle aanvulling op het goede onderwijs dat we hier al hebben. De Vaandel-Zuid is daarvoor een prima locatie. Er is ruimte en zij is prima bereikbaar.”

Groene multifunctionele bouw

In het gebouw komen lokalen voor onderwijs, drie sportzalen en ruimte voor behandeling en zorg. Het gebouw wordt gasloos en volledig energieneutraal, met veel aandacht voor het binnenklimaat. De Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV) wordt eigenaar van het pand en verhuurt dat vervolgens aan de partijen. Het pand wordt gefinancierd door BNG Bank op grond van het arrangement met SMV voor duurzaam maatschappelijk vastgoed.

Bron: Heerhugowaards Dagblad
https://www.heerhugowaardsdagblad.nl/gemeente/samenwerkingsovereenkomst-expertisecentrum-passend-onderwijs-in-vaandel-zuid

Perceel verkocht door Zuydergeest

Dit perceel is (o.a.) door Zuydergeest aan de gemeente Heerhugowaard aangeboden. Dit is wederom een voorbeeld dat Zuydergeest uitsluitend gronden met een uitstekend toekomstperspectief of een nabije bestemmingswijziging (ver)koopt om zo een uiterst positief rendement te behalen voor haar klanten.

Interesse in een kortlopende investering in bouwgrond?
Vraag nu de brochure van Zuydergeest aan, klik hier.
Share: