Laden ...

Update presentatie projecten Warmenhuizen

Update presentatie projecten Warmenhuizen
In oktober 2018 heeft de gemeente de woningbouwprojecten Dergmeerweg en Remmerdel afgetrapt in Warmenhuizen met een bijeenkomst voor omwonenden.

In de maand daarop volgend hielden wij een algemene inwonersbijeenkomst om het hele dorp te informeren over de plannen. Er bleek enorme belangstelling! Hoewel de gemeente start met 2 blanco vellen is gebleken dat het dorp staat te springen om extra woningen.

Vliegende start met projectgroep Warmenhuizen

Wij hebben met een afvaardiging van de inwoners van Warmenhuizen een projectgroep gevormd die bestaat uit:

  • een afvaardiging van de gemeente;
  • 3 leden van de dorpsraad;
  • 3 aanwonenden van de Dergmeerweg;
  • een aanwonende van de Remmerdel;
  • een inwoner uit het overige deel van Warmenhuizen;
  • 4 geïnteresseerden in een woning (inwoners van Warmenhuizen).

Degenen die geen plek meer konden krijgen in de projectgroep willen wij graag de gelegenheid geven om in een testpanel plaats te nemen. Op die manier kunnen we later de plannen ‘toetsen’. De projectgroep is inmiddels al 5 keer bij elkaar gekomen. Benieuwd wat we daar met elkaar hebben gedaan?

De eerste sessie — Kennismaking
De eerste sessie was een kennismaking met de projectgroep. Samen zijn de belangrijke waarden en de identiteit van Warmenhuizen geformuleerd:

“Warmenhuizen is sociaal levendig, een gezellig en ondernemend dorp. Het heeft een nostalgisch en speels afwisselend karakter. Het heeft een stijlvolle en knusse uitstraling door haar authentieke kenmerken, kleurrijke variatie en goed benutte ruimte. De bewoners zijn actief in het dorp, zelfredzaam en loyaal naar elkaar.”

Sessie 2 — Het formuleren van uitgangspunten voor verschillende thema’s stond centraal in deze sessie. Met name duurzaamheid in onder andere energie, klimaatadaptatie, mobiliteit, gezondheid en circulair bouwen.

Sessie 3 — Deze sessie stond in het teken van de gewenste beeldkwaliteit; principes zoals wegen, water, bouwvolumes, vormen en bouwstijlen.

Sessie 4 — De in de voorgaande sessies geformuleerde waarden en uitgangspunten werden concreet gemaakt. Er werd druk geknipt en geplakt met verschillende stedenbouwkundige invullingen.

Sessie 5 — Met alle verkregen input heeft de gemeente grove schetsvoorstellen aan de projectgroep voorgelegd. De projectgroep heeft hierop gereageerd, wat ons weer een goede richting geeft om door te pakken.

Vervolgstappen: ‘tekenen en rekenen’

Er is nu werk aan de winkel. De gemeente wil met de input vanuit de projectgroep, de tussenstand en de gemaakte opmerkingen aan de slag. Dit zullen wij samen met een extern bureau gaan doen. Zodra de eerste tekeningen zijn uitgewerkt, wordt de projectgroep weer uitgenodigd en daarna het testpanel en de direct omwonenden. Rond de zomer van dit jaar hopen we weer een algemene inwonersavond te organiseren.

Interesse in een kortlopende investering in bouwgrond?
Vraag nu de brochure van Zuydergeest aan, klik hier.
Share: