Laden ...

Vragen

Veel gestelde vragen

Zuydergeest is een specialistische exclusieve aanbieder van grond. Wij onderscheiden ons niet alleen door onze expertise, maar ook door onze beperkte voorraad. In tegenstelling tot andere grondaanbieders, doen wij gemiddeld slechts drie tot vijf projecten per jaar. Simpelweg omdat de kansrijke gronden niet alledaags voor het oprapen liggen of de horizon te lang is.

Zuydergeest koopt uitsluitend gronden met een uitstekend toekomstperspectief of zelfs al van bestemming zijn gewijzigd. Wij werken volgens het eeuwenoude principe dat luidt: “een prachtige villa in een sloppenwijk heeft niet veel waarde, in tegenoverstelling tot een krot in een villawijk.” Kortom, de belangrijkste prijsfactor is niet het gebouw, maar de grond! Alle gronden die u worden aangeboden zijn zeer zorgvuldig en deskundig geselecteerd. Wij hanteren o.a. de volgende selectiecriteria:

 • Ligging van de gronden t.o.v. woningbouw, industriegebieden en/of recreatiegebieden;
 • Huidige bestemmingswijzigingen in de omgeving;
 • Behoefte woningmarkt en/of huisvestigingbehoefte voor ondernemers;
 • Ontwikkelingen bij gemeentes, provincies en projectontwikkelaars;
 • Wij voeren gesprekken met gemeenten en/of andere belanghebbende partijen.

De prijs van een kavel is afhankelijk van:

 • De locatie (grond in Noord-Holland is bijvoorbeeld duurder dan grond in Friesland);
 • De periode waarin wordt verwacht dat er een bestemmingswijziging zal worden ondergaan;
 • De periode waarin wordt verwacht dat de gronden worden verkocht;
 • Indien er al sprake is van een bestemmingswijziging, de periode waarin wordt verwacht dat de gronden worden verkocht;
 • Er dient sprake te zijn van een behoorlijke prijsstijging bij een bestemmingswijziging of bij verkoop aan een projectontwikkelaar indien er al sprake is van een bouwbestemming.
 1. Nadat u een of meerdere kavels heeft gereserveerd ontvangt u een koopovereenkomst met de gemaakte afspraken. Afhankelijk van uw voorkeur kan dit per mail of tijdens een gesprek.
 2. Nadat de koopovereenkomst is getekend wordt er een afspraak gemaakt met de notaris om de leveringsakte te ondertekenen. Tegelijkertijd ontvangt u de instructies m.b.t. de transactie van de notaris. De betaling kan uitsluitend via de notaris gebeuren.
 3. U ondertekent de leveringsakte waarna de notaris deze direct zal inschrijven bij het kadaster. Hierna bent u direct voor 100% eigenaar van de aangekochte grond(en).
 4. Zuydergeest gaat actief op zoek naar een geschikte koper(s) van uw gronden. Biedingen van potentiële kopers worden altijd met u besproken. Wij behartigen uw belangen. Uw belang is om de beste prijs voor de grond te ontvangen. Dat is ook ons belang!
 5. Uw grond wordt verkocht door bemiddeling van Zuydergeest. Indien u – om welke reden dan ook – de grond eerder wenst te verkopen dan de verwachte verkooptermijn, is dit altijd mogelijk. Zuydergeest zal u dan deskundig bijstaan om de gronden voortijdig te verkopen.

Als investeerder in grond bent u eigenaar, dit wordt geregistreerd in het kadaster. Buiten een bestemmingswijziging of een onteigening (wat zelden voorkomt) bepaalt u, en alleen u wat er met uw kavel gebeurt. U bent onafhankelijk van Zuydergeest en heeft het beheer volledig in eigendom.

Jazeker. Onroerend goed, ook wel vastgoed of registergoed genoemd, staat geregistreerd bij het kadaster. Het kadaster is een door overheid gereguleerd zelfstandig bestuursorgaan.

In het register staat vermeld wie de eigenaar van het onroerend goed is en of er bijvoorbeeld een hypotheek op zit. Daarnaast kan onroerend goed alleen verkocht/gekocht worden middels tussenkomst van een notaris.

Een notaris is benoemd bij koninklijk besluit en moet bij een koop/verkoop onpartijdig zijn. Hij moet controleren of zowel de verkoper als de koper weet wat hij verkoopt/koopt en wat de daarbij de consequenties zijn. Dit wordt de zorgplicht van de notaris genoemd.

Ja. Aangezien de grond volledig in uw bezit is, net zoals bijvoorbeeld een koophuis, is het te allen tijden vrij verhandelbaar. Wel is het raadzaam de grond zo lang mogelijk in bezit te houden, omdat u dan vaak meer voor de grond krijgt, hier helpen en bemiddelen wij bij.

Een investering in grond is een lange termijn investering. Hoewel grond in het verleden altijd een stabiele waardeontwikkeling heeft laten zien, valt er vooraf niet te bepalen hoeveel de waarde van de grond zal zijn op het moment van verkoop. Vandaar onze bemiddeling, zodat u altijd een goed rendement op uw investering behaalt.

Ja, dat is mogelijk. Voorwaarde hierbij is wel dat de begunstigde op de hoogte is van de consequenties en akkoord gaat met de notariële overdracht. Is de begunstigde jonger dan 18 jaar, dan zal de wettelijke voogd moeten tekenen. Al staat de grond op naam van deze minderjarige begunstigde, de wettelijke voogd zal tot het 18e jaar verantwoordelijk zijn. Aan een schenking kunnen fiscale gevolgen zitten.

U kunt uw kinderen per jaar ca. €5.000 belastingvrij schenken. Aan kinderen tussen 18 en 40 jaar kunt eenmalig een schenking doen van ca. €25.000. Het kan voor u interessant zijn om middels een belastingvrije schenking uw kind(eren) een kavel te geven. U heeft dan een belastingvrije vermogensoverheveling gedaan zonder dat uw kind(eren) snel kunnen beschikken over liquiditeit. Dit kunt u natuurlijk met de eenmalige vrijgestelde schenking doen maar ook met de jaarlijkse vrijgestelde schenkingsmogelijkheden.

Als u bijvoorbeeld aan het einde van een jaar een schenking van €5.000 aan een kind doet en aan het begin van het volgende jaar dit weer doet, kunt u de schenking betalen op de derdengeldenrekening van een notaris. Aan het begin van het tweede jaar staat er dan voor een kind €10.000 geparkeerd op een derdengeldenrekening. Een mooi bedrag waarmee al een leuke kavel aangekocht kan worden voor uw kind.

Net zoals bijvoorbeeld spaargelden en een aandelenportefeuille, zult u het aankoopbedrag van de grond op moeten geven in box 3. Hierover wordt 1,2% vermogensrendementsheffing geheven (boven de vrijstelling).Het heffingsvrij vermogen in 2019 is €30.360 (zonder fiscale partner) of €60.720 (met fiscale partner). Voor de hoogte van uw totale inkomstenbelasting heeft dit geen invloed. U heeft namelijk een andere vermogenspositie, zoals spaargeld, omgezet in een kavel. Het totaal van uw vermogen is hiermee niet gewijzigd.

Een bestemmingsplan beschrijft wat er met de ruimte in een bepaald gebied mag gebeuren. Het plan omschrijft het heden. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het gebruik van grond, maar ook over bijvoorbeeld de maximale hoogte en breedte van bouwwerken. Zo wordt er voorkomen dat er bijvoorbeeld op agrarische grond woningen worden gebouwd, de natuurgebieden beschermd blijven en in woonwijken niet iedereen zomaar een garage of dakkapel kan bouwen.

Een bestemmingsplan is een algemeen verbindend voorschrift (AVV), wat inhoudt dat het bindend is voor burgers, bedrijven en (lokale)overheden. Een gemeente kan een bestemmingsplan herzien omdat het huidige bestemmingsplan verouderd is, of omdat de gemeente een ontwikkeling mogelijk wilt maken die in het geldende bestemmingsplan niet mogelijk is.

Bij een vastgoedfonds investeert u in een recht van opbrengst, u krijgt een onverdeeld eigendom. Met andere woorden; het investeringsbedrag wordt op een grote hoop gegooid en de eventuele winst wordt pro rato verdeeld over investeerders. U bent afhankelijk van de beslissingen die fondsbeheerders voor u nemen.

Bij een investering in grond wordt u volledig eigenaar van een kavel. Vanwege de inschrijving in het kadaster bestaat er geen twijfel welke grond van u is. U behoudt zelf de regie en beslist zelf of u de grond wilt behouden of verkopen.

In de volgende 2 filmpjes wordt duidelijk uitgelegd waarom grond juist nu, de perfecte investering is. Dit is een documentaire uit 2009, maar nog steeds erg recent.

Heeft u nog meer vragen?

Heeft u nog vragen die hier niet staan beantwoord? Aarzel niet om contact op te nemen.

Vul simpelweg het contactformulier hiernaast in met uw vraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. U kunt ons natuurlijk ook mailen of bellen, de informatie staat op de pagina Contact.